Història amb fotos

Reconeixes la pista?

 

Que divertit jugar a bàsquet mentre neva !

 

Equips antològics